• +38 (050) 405-27-14

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Договір публічної оферти є офіційною пропозицією, що має юридичну силу відповідно до чинного законодавства України. Дана пропозиція адресована необмеженому колу осіб та містить умови,  які є однакові для всіх користувачів.

Сторонами ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ виступають: ФОП Чечуга Микола Миколайович (далі – Продавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка являється користувачем послуг веб-сайту https://foodnet.com.ua , що прийняла (акцептувала) дану пропозицію (далі – Покупець).

Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі — ЦКУ) та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, даний документ є офертою, а факт здійснення покупцем замовлення в усній (по телефону або в магазині, офісі) або письмовій (через сайт або електрону пошту) формі та отримання даного замовлення Продавцем є повним та безперечним прийняттям даного публічного договору та інформації, викладеної на сайті.

купівля товарів, що представленні на  веб-сайті https://foodnet.com.ua , передбачає згоду особи, що купує товар, з правилами, строками, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі.

Продавець зобов’язується здійснювати продаж та доставку товарів згідно асоритименту, який  представлений на офіційному веб-сайті https://foodnet.com.ua,  на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (Покупців).

Покупець приймає умови цієї пропозиції про укладення  Договору на наступних умовах:

1.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Договір публічної оферти – договір про умови продажу та доставки товарів, який публічно укладений між Продавцем та Покупцем.

1.2. Публічна оферта – пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній особі або юридичній особі, укласти договір на заздалегідь визначених умовах, які описані в офіційній пропозиції.

1.3. Акцепт – надання Покупцем безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису Сторонами письмового примірника Договору.

1.4. Продавець - фізична особа-підприємець, власник товарів, представлених на веб-сайті https://foodnet.com.ua 

1.5. Покупець – будь-яка дієздатна фізична особа або юридична особа, яка, на підставі укладеного із Продавцем Договору публічної оферти, виявила бажання придбати наявні на веб-сайті Продавця Товари та оплатила їх вартість.

1.6. Товар – продукти харчування, які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін, зазначених на веб-сайті https://foodnet.com.ua  ,  та доставляються Продавцем згідно умов цього Договору.

1.7. Замовлення – належним чином оформлена електронна форма заявки, в якій зазначається обраний Покупцем перелік товарів, загальна вартість даних товарів та  інформація про Покупця (дані, які надають можливість ідентифікувати Покупця, адреса доставки, тощо).

1.8. Доставка замовлення – доставка Продавцем обраних та замовлених для придбання Покупцем Товарів з асортименту, представленого на веб-сайті за цінами, встановленими Продавцем на дату здійснення замовлення. Доставка придбаних Товарів здійснюється Продавцем або третіми особами, залученими Продавцем.

1.9.  Веб-сайт – Інтернет-сайт, розташований в мережі інтернет за адресою https://foodnet.com.ua, де представлені Товари, пропоновані Продавцем для придбання, а також умови оплати і доставки Товарів Покупцям. 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даний Договір, а також інформація про Товар, представлена на веб-сайті, є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.

2.2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

2.3. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін.

2.4. Повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору публічної оферти на запропонованих умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

2.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї пропозиції шляхом оформлення замовлення), Покупець підтверджує наступне:

–   Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами даної пропозиції (оферти);

–  інформація, яка надається при замовленні товарів, є правильною і актуальною;

–  надана контактна інформація  може бути використана Продавцем з метою інформування про зміни в роботі, акційні пропозиції або іншої інформації, пов’язаної з діяльністю Продавця;

– дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних;

– Покупець підтверджує, що повідомлений про права, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.

2.6. Доступ до персональних даних Покупця мають тільки особи, які безпосередньо залучені до виконання замовлення.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Відповідно до умов, що містяться в Договорі публічної оферти, Продавець зобов’язується здійснити продаж та доставку Товару на підставі замовлення, оформленого Покупцем на сторінці веб-сайту, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та сплатити його вартість.

3.2. Продавець здійснює продаж Товару відповідно до асортименту та цін, які є чинними на момент здійснення замовлення.

4. МОМЕНТ УКЛАДАНННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Оформлення замовлення у Продавця, як самостійно, так і за допомогою оператора, є беззаперечним прийняттям умов даного Договору.

4.2. Моментом вступу Покупця в договірні відносини з Продавцем вважається момент замовлення Товару, незважаючи на спосіб замовлення і форму оплати.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1.  Покупець може самостійно оформити замовлення на веб – сторінках сайту Продавця шляхом додавання обраних ним Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки «ДОДАТИ У КОШИК». Завершення оформлення та направлення Товару Покупцю здійснюється після уточнення замовлення оператором кол-центру Продавця, який телефонує Покупцю після оформлення ним замовлення.

5.2. Також оформлення замовлення  здійснюється Покупцем через оператора кол-ценру за номерами телефонів, які вказані на веб-сайті 

5.3. Замовлення приймаються Продавцем щодня без перерви і вихідних з 09:00 до 18:00.

6.  ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1.  Вартість за  кожну позицію Товару розміщена на веб-сайті https://foodnet.com.ua  .

6.2. Ціни на сайті вказані в національній валюті України (гривня) за одиницю товару відповідно до існуючого прейскуранта.

6.3. Загальна вартість замовлення складається з вартості усіх Товарів, зазначених у підтвердженому оператором кол-центру Продавця замовленні Покупця, з урахуванням актуальної на час оформлення замовлення вартості цих Товарів, вказаної на сайті.

6.4. Загальна вартість замовлення повідомляється оператором кол-центру Продавця Покупцеві при оформленні замовлення.

6.5. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару.

6.6. Покупець самостійно обирає один із запропонованих способів оплати, які зазначені на сайті Продавця.

6.7. Продавцем передбаченні такі форми оплати за Товар:

–  оплата готівкою кур’єру при отримані доставки;

–  оплата на сайті в момент оформлення замовлення;

–  безготівковий розрахунок для юридичних осіб.


7. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

7.1. Способи, порядок і терміни доставки Товарів вказані на сайті Продавця в розділі «Доставка».

7.2. Доставка товару здійснюється власними силами Продавця згідно з умовами доставки, або із залученням третіх осіб (перевізника).

7.3. Доставка замовленого Товару здійснюється в межах м. Києва,  якщо інше не передбачено попередньою домовленістю між сторонами.

7.4. При отриманні товару Покупець повинен у присутності кур’єра перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

7.5. Після отримання Товару претензії до зовнішніх дефектів товару, його кількості, комплектності та товарного вигляду не приймаються. Продавець не відповідає за недоліки Товару, якщо вони виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання товару, дій третіх осіб, або непереборної сили.

7.6. Якщо Покупцеві був переданий Товар неналежної якості та інше не було заздалегідь обумовлено Продавцем, Покупець має право скористатися положеннями ст. 8 «Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості» Закону України «Про захист прав споживачів».

7.7. Право власності на Товар, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару.


8.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Покупець має право:

– отримати Товар від Продавця в порядок та строки, передбачені цим Договором;

– вимагати від Продавця виконувати належним чином свої зобов’язання за даним Договором.

8.2. Покупець зобов’язаний:

– до моменту оформлення замовлення на сайті https://foodnet.com.ua    ознайомитися із змістом Договору публічної оферти, умовами оплати та доставки;

–  надати повну і достовірну інформацію, яка є необхідної для виконання Продавцем свої зобов’язань;

– оплатити вартість замовленого Товару.

8.3. Продавець має право:

– відмовити у продажі та/або передачі замовлених Товарів у зв’язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов’язань відповідно до даного Договору або з інших поважних причин;

– вносити зміни щодо інформації, розміщеної на Веб-сайті в односторонньому порядку та на власний розсуд;

-змінювати даний Договір в односторонньому порядку до моменту його укладання.

– залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем.

8.4. Продавець зобов’язаний:

–  забезпечити можливість замовлення та оплати Товарів;

– надати Покупцеві можливість отримання консультацій за телефонами, вказаними на сайті (https://foodnet.com.ua ). Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов’язаними з виконанням замовлення.

- Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

9.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання придбаних ним Товарів.

9.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

9.4. Продавець розглядає претензії Покупців протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання таких претензій.

9.5. Продавець не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання  своїх зобов’язань з вини Покупця.

9.6. Покупець несе відповідальність за правильність внесених даних до форми Замовлення.

9.7. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за умовами договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.д.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т.д.), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони на торгівлю та інше). Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик за результатами форс-мажорних обставин.

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо цього Договору або у зв’язку з його виконанням Покупець та Продавець вирішують шляхом проведення переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим.

10.2. Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової претензії, що направлена рекомендованим листом засобами поштового зв’язку.

10.3. У випадку, якщо Покупець та Продавець не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з діючим законодавством України.

11.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Договір набирає чинності з моменту його акцепту та діє до моменту повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Покупець зобов’язаний надати точну і правдиву інформацію в обсязі, необхідному для надання послуг та / або купівлі товару, які він отримує або купує. Інформація, надана покупцем, за необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах.

12.2. Продавець збирає та опрацьовує персональні дані Покупців (а саме: прізвище, ім’я, по батькові Покупця; адреса доставки; контактні телефони, адреса електронної пошти тощо) з метою:

- виконання умов даного Договору;

- доставки Покупцю замовленої ним продукції.

12.3. Здійснюючи Замовлення Товару на веб-сайті https://foodnet.com.ua , Покупець дає згоду на збір та опрацювання такої інформації.

12.4. Доступ до персональних даних Покупця мають лише особи, які безпосередньо залучені до виконання Замовлення.

12.5. Продавець зобов’язується: дотримуватися конфіденційності стосовно персональних даних Покупців; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців осіб, що не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

12.6. Продавець вправі переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права та обов’язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.

12.7. Веб-сайт може тимчасово частково або повністю бути недоступним внаслідок проведення технічних, профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.

12.8. З усіх питань, які не передбачені умовами даного Договору, Покупець та Продавець керуються чинним законодавством України.

13. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

ФОП ЧЕЧУГА М.М. 

03148, м. Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КОСМОСУ, будинок 19-Б, квартира 61

ІПН 2701502432

Поточний рахунок у гривні № UA523354960000026009051604683

 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", Код банку 335496

Тел.: +38 (050) 405-27-14